Beskæftigelse

Kursus i joblog og selvbooking af samtaler

Der er øget fokus på, at flere ledige registrerer deres jobsøgning i joblog og lærer at selvbooke samtaler digitalt

Kursus i joblog

Mange borgere med anden etnisk baggrund oplever, at det er vanskeligt at navigere på jobnet på grund af
begrænsede dansk- og IT-kundskaber. De har brug for en ekstra indsats. Derfor tilbyder DRC skræddersyede minikurser i joblog og selvbooking på jobnet med fokus på, at deltagerne bliver digitalt selvhjulpne hurtigst muligt.

Motiverende og pædagogisk

Kurserne er en kombination af individuel træning og gruppeundervisning. Undervisningen foregår på dansk og andet sprog, to-sproget undervisning, hvor begge sprog bruges konsekvent. Vi arbejder motiverende og pædagogisk med afsæt i sidemandsoplæring og selvtræning, hvor deltagerne også prøver at fremlægge for holdet og lærer af hinanden indbyrdes. Alle kan være med uanset sprogniveau og IT-kundskaber.

Alle får et kursusbevis ved afslutning af forløbet.

Indhold

Indhold

  • Individuel hjælp til opsætning af jobnet/joblog på smartphone og brug af jobnet på PC
  • Oplæring og praktisk træning i at søge job digitalt og tips til personlig jobsøgning
  • Gennemgang af relevante jobopslag og støtte til at søge stillingerne
  • Indføring i joblog og selvbooking med praktisk træning - med masser af gentagelser
  • Løbende opfølgning med tjek af joblog - trænes i undervisningen, indtil alle mestrer det

Erfaringer fra et skræddersyet kursus

I juni 2021 afholdt DRC Integration et skræddersyet 3-ugers joblog-kursus for et hold ledige med forskellige udfordringer i forhold til digital jobsøgning. Undervisningen foregik på både arabisk og dansk. Nogle deltagere havde meget lidt kendskab til brug af computer og IT. Andre havde svært ved at bruge jobnet på grund af sproglige udfordringer.

Individuel hjælp

Alle fik hjælp på deres individuelle niveau med fokus på de små sejre og fremskridt. To af deltagerne fik job under forløbet. Det gav anledning til gode samtaler om det aktuelle arbejdsmarked og realistiske jobmuligheder. Noget, der gav fornyet håb og motivation i gruppen.

Forløbet blev afsluttet med en diplom-overrækkelse, hvor deltagerne evaluerede de 3 uger. Alle svarede, at de havde været glade for at få joblog trænet så intensivt. Både ved egen computer, men også over for de andre på tavlen i et trygt og lærerigt forum.

”Alle fik praktisk træning i at dokumentere deres jobsøgning fra både computer og telefon. Der kom hurtigt en fælles forståelse af, at det er vigtigt, at man kan søge job og bruge jobnet på egen hånd.”

/  En underviser fortæller

Eksempel på opbygning

Antal deltagere: 10 personer pr. hold
Varighed: 3 uger
Ugentligt timetal: Undervisning 2 x 3 timer

I alt 6 timer ugentligt, fordelt på to dage
I alt 18 timers undervisning pr. deltager

Stabilt fremmøde

Vi har stort fokus på stabilt fremmøde og sender dagligt fremmøderegistrering til sagsbehandler.

Kontakt os for at høre mere

Siden handler om Beskæftigelse