Spring til indholdet
Integration
Kontakt
videnscenterforintegration.dk

Indvandrere går til tandlægen halvt så ofte

En barriere for indvandrere og efterkommeres lavere deltagelse på arbejdsmarkedet kan være dårlig mundhygiejne, som kan medføre en række psykiske, sociale og fysiske problemer. Langt færre indvandrere og efterkommere besøger jævnligt en tandlæge. På trods af dette har kun omkring hver tiende kommune et særskilt fokus på at øge denne gruppes brug af tandlæge.

Udgivet 12 nov 2020

Analysen Kort

Analysen finder bl.a.

  • I 2019 besøgte 57 pct. af etnisk danske mænd tandlægen mod 20 pct. af mandlige indvandrere og 25 pct. af mandlige efterkommere. Samme år besøgte 62 pct. af etnisk danske kvinder en tandlæge mod 28 pct. af kvindelige indvandrere og 32 pct. af efterkommere.
  • Færre besøger en tandlæge end tidligere. Dette gælder alle grupper, men i særdeleshed indvandrere og efterkommere. Fra 2007 til 2019 faldt andelen af etniske danskere, der besøgte en tandlæge på et år, med 3 pct. point. For indvandrere faldt andelen med 10 pct. point.
  • Gabet er øjensynligt størst blandt 18-29 årige. Her besøgte fire gange så stor en andel af mandlige etnisk danske mænd en tandlæge i 2019 som mandlige indvandrere.

Dårlig mundhygiejne kan være en barriere for at komme ind på arbejdsmarkedet. Et projekt blandt opsøgende tandlæger beskriver bl.a., hvordan dårlige tænder blandt socialt udsatte medfører skam og dårligt selvværd og dermed har konsekvenser for personens deltagelse i det sociale liv. Det, koblet med tændernes udseende og de fysiske konsekvenser af dårlig mundhygiejne, kan være en “væsentlig” barriere for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller starte en uddannelse.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik gør indvandrere og efterkommere markant mindre brug af tandlæger og tandplejere end etniske danskere. I gennemsnit har 50 pct. af alle voksne mænd og 57 pct. af alle voksne kvinder i Danmark besøgt en tandlæge eller tandplejer (herefter forkortet tandlæge) i 2019. Dette tal dækker over, at 57 pct. af etnisk danske mænd, 20 pct. af indvandrere og 25 pct. af efterkommere besøgte en tandlæge. Dermed har næsten en tre gange så stor andel af etnisk danske mænd besøgt en tandlæge som mandlige indvandrere.

Samme tendens gør sig gældende blandt kvinder, omend niveauerne generelt er højere og gabet lidt mindre. I 2019 besøgte 62 pct. af etnisk danske kvinder en tandlæge mod 28 pct. af kvindelige indvandrere og 32 pct. af efterkommere.

En rapport fra Statens Institut for Folkesundhed fra 2019 viser, at kun 10 af landets kommuner har meldt, at de har indsatser med fokus på tandsundhed hos etniske minoriteter. Størstedelen af indsatserne er målrettet børn, hvor fokusområderne omfatter undervisning i tandsundhed, kontrol, behandling og eftersyn i forhold til tandpleje.

Mens andelen af etniske danskere, der besøger tandlæge, generelt er svagt faldende, er udviklingen mere markant blandt særligt indvandrere. Fra 2016, hvor der er tidligst tilgængelig data, til 2019 faldt andelen af etnisk danske mænd, der besøgte tandlægen med 3 pct. point. I samme periode faldt andelen af mandlige indvandrere, der besøgte tandlægen med 10 pct. point. Samme forholdsmæssige fald ses hos både etnisk danske kvinder og kvindelige indvandrere.

Mens disse tal dækker over voksne, så ser samme tendens ud til at være gældende blandt børn. En rapport fra KORA (nu VIVE) fortæller bl.a., hvordan unge efterkommere benytter sig af den kommunale tandpleje halvt så ofte som etnisk danske børn og unge. Her forklares forskellen med forskelle i sundheds- og sygelighedsopfattelse, en anden kulturel baggrund, anden livsstil og andre levevilkår.

En tandlægefaglig forskningsundersøgelse fra 2005 viser endvidere, at tandstatus hos børn med anden etnisk baggrund er markant værre end blandt jævnaldrende etnisk danske børn. Her henvises der bl.a. til en ældre undersøgelse fra 1998, der fandt, at for hver 100 danske cariesfri børn i alderen 2 til 5 år fandt man 9 libanesiske, 14 tyrkiske og 20 somaliske – altså at der er 5 til 10 gange større sandsynlighed for, at etnisk danske børn er cariesfri end børn fra disse oprindelseslande.

I den tilgængelige data fra 2019 ses der også stor forskel på tværs af alder. Generelt stiger hyppigheden af tandlægebesøg markant med alderen – dette kan dog også forklares med øget behov. Gabet mellem etniske danskere og indvandrere/efterkommere er størst blandt 18-29 årige. Mest opsigtsvækkende er, at kun 9 pct. af mandlige indvandrere i alderen 18-29 år har besøgt en tandlæge i 2019 mod 40 pct. af mandlige etniske danskere. Dette kan skyldes, at der er egenbetaling til tandlægebesøg for personer over 18 – omend der er omfattende tilskudsmuligheder for unge under 25 år.

Man bør dog være varsom med at tolke på forskellene mellem forskellige aldersgruppe af særligt indvandrere og efterkommere, da etniske og sociale sammensætninger vil være meget forskellige.

Denne analyse er udarbejdet af Danmarks Videnscenter for Integration. DRC Integration gengiver analysen i sin oprindelige form og har ikke haft indflydelse på tema eller tekst. Er der spørgsmål til analysens indhold kan forfatteren og stifter af Danmarks videnscenter for Integration Rasmus Brygger kontaktes på [email protected].

<
25 jan 2021
Store forskelle på aktivering af ledige indvandrere
>
04 nov 2020
Unge etniske minoriteter trives mindre i skolen
Læs mere om sundhed