Spring til indholdet
Integration
Kontakt
videnscenterforintegration.dk

Højere ulovligt fravær blandt ikke-vestlige elever i folkeskolen

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere har generelt fortsat udfordringer i uddannelsessystemet. Omkring hver fjerde 30-årige, ikke-vestlige efterkommer havde hverken uddannelse eller beskæftigelse i 2019. Mens der er en lidt større andel af ikke-vestlige 20-29 årige, der er under uddannelse, end etnisk danskere, så er der tilsyneladende fortsat udfordringer helt ned i folkeskolen. Ikke-vestlige efterkommere ligger bl.a. i gennemsnit én karakter under etnisk danske elever. Denne analyse undersøger ikke-vestlige elevers fravær i folkeskolen, da et højt fravær kan være en medvirkende årsag og/eller indikator for dårlig præstation i skolen.

Udgivet 29 maj 2020

Analysen Kort

Analysen finder bl.a.:

  • Etnisk danske elever har et gennemsnitligt ulovligt fravær på 0,8 pct. Ikke-vestlige elever har et ulovligt fravær på 2,3 pct. – altså knap tre gange højere.
  • Ikke-vestlige elevers fravær er højest i udskolingsklasserne. Her lå det gennemsnitlige ulovlige fravær på 3,1 pct., svarende til godt 6 skoledage.
  • 20 pct. af ikke-vestlige elever har et samlet fravær på over 10 pct.
  • Københavnske skoler har højere fravær end landsgennemsnittet. Enkelte skoler har ulovligt fravær blandt ikke-vestlige elever på knap 5 pct., svarende til 10 skoledage.

Ikke-vestlige elever i folkeskolen har i skoleåret 2018/19 i gennemsnit et fravær på 6,7 pct. Etnisk danske elever har i samme periode et gennemsnitligt fravær på 5,8 pct., mens vestlige elever har et gennemsnitligt fravær på 7 pct. Opdelt på fraværstype ses der dog et markant gab mellem etnisk danske og udenlandske elever på ulovligt fravær. Etnisk danske elever har i gennemsnit 0,8 pct. ulovligt fravær, mens ikke-vestlige elever har et fravær på 2,3 pct. – altså knap tre gange så højt. Et fravær på 2,3 pct. svarer i skoleåret 2018/2019 til 4,6 skoledages fravær.

Gabet mellem etnisk danske og ikke-vestlige elever mindskes en smule, når der tages højde for forældrenes uddannelsesbaggrund. Eksempelvis har etnisk danske børn af forældre med ungdomsuddannelse som højest fuldførte uddannelse i gennemsnit et ulovligt fravær på 1,1 pct. Ikke-vestlige elever med forældre på samme uddannelsesniveau har i gennemsnit et ulovligt fravær på 2,1 pct.

Tallene er dog hæftet med usikkerhed, da der for mange 1. generationsindvandrere er begrænset eller mangelfuld data.

Det relative gab mellem etnisk danske og ikke-vestlige elevers ulovlige fravær er størst i indskolingen (0.-3. klasse), hvor ikke-vestlige elever har over fire gange så højt ulovligt fravær som etnisk danske elever. Her har etnisk danske elever i gennemsnit et ulovligt fravær på 0,4 pct., mens ikke-vestlige elever har et fravær på 1,7 pct. Det største faktiske gab er i udskolingsklasserne. Her har ikke-vestlige elever i gennemsnit et ulovligt fravær på 3,1 pct., mens etnisk danske elever har et fravær på 1,5 pct.

En stor del af fraværet samler sig om en mindre andel af eleverne. Det har ikke været muligt at opdele fraværsinterval mellem fraværstyper, hvorfor der nedenfor kun ses på samlet fravær. Mens ikke-vestlige elever i gennemsnit har et samlet fravær på 6,7 pct., har 20 pct. af eleverne over 10 pct. fravær. Det samme er tilfældet for 14 pct. af etnisk danske elever.

København

Københavns kommune har det 10. højeste fravær blandt ikke-vestlige elever. Det samlede skolefravær er højere i København end i resten af landet. Dette gælder for alle herkomstgrupper. Ikke-vestlige elever i København har eksempelvis i gennemsnit et fravær på 7,4 pct., hvor landsgennemsnittet for herkomstgruppen er 6,7 pct.

Samme billede gør sig gældende, når der alene ses på ulovligt fravær. Her har ikke-vestlige elever i Københavns kommune i gennemsnit et ulovligt fravær på 2,8 pct. Landsgennemsnittet for herkomstgruppen er 2,3 pct. Lykkebo Skole og Bellahøj har kommunens højeste ulovlige fravær blandt ikke-vestlige elever (frasorteret skoler med under 50 ikke-vestlige elever) med et gennemsnitligt ulovligt fravær for gruppen på hhv. 4,7 pct. og 4,5 pct. Det tilsvarende tal for etnisk danske elever er 4,4 pct. og 2,2 pct.


Lergravsparkens Skole er den københavnske skole med over 50 ikke-vestlige elever, der har lavest gennemsnitligt ulovligt fravær for gruppen. Det ligger på 1,3 pct. mod 1,1 pct. ulovligt fravær blandt etnisk danske elever.

Denne analyse er udarbejdet af Danmarks Videnscenter for Integration. DRC Integration gengiver analysen i sin oprindelige form og har ikke haft indflydelse på tema eller tekst. Er der spørgsmål til analysens indhold kan forfatteren og stifter af Danmarks videnscenter for Integration Rasmus Brygger kontaktes på [email protected].

<
11 jun 2020
Ikke-vestlige er i større risiko for COVID-19
>
23 maj 2020
Ikke-vestlige hårdest ramt på ledighed under coronakrisen
Læs mere om Uddannelse