Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Nyheder

Politisk flertal forlænger støtte til integrationsprojekt, der matcher flygtninge med frivillige venner

Glæde hos Røde Kors og DCR Dansk Flygtningehjælp over, at Venner Viser Vej er på Finansloven 2023. Arbejdet for en længerevarende finansiering fortsætter

Udgivet 25 apr 2023

Et år efter krigens eskalering i Ukraine står Danmark over for en omfattende opgave med at støtte de mange tusinde flygtninge, når de skal finde sig til rette i deres nye hverdag i landets kommuner.

I Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp er der derfor glæde og lettelse over, at et politisk flertal i dag er blevet enige om at forlænge støtten til det fælles integrationsprojekt, Venner Viser Vej, der har hjulpet mere end 10.000 flygtninge i at styrke deres sprog, beskæftigelse og trivsel i Danmark.

”Det er en vigtig anerkendelse af det kæmpe stykke arbejde, som vores frivillige har gjort og fortsat gør i integrationsindsatsen og af den betydning, det arbejde har. Venner Viser Vej har været evalueret ad flere omgange med meget positive resultater, så at vi kan fortsætte med at bakke op om og gøre brug af det høje frivillige engagement i denne indsats, er afgørende – både i dag og på længere sigt,” siger generalsekretær i Røde Kors, Anders Ladekarl.

”Glædeligt, at partierne bag FL23 anerkender den store indsats, som vores frivillige yder. Med krig i Europa er det rettidig omhu at videreføre integrationsprojekter, der virker. Venner Viser Vej er veletableret og har veldokumenterede resultater. En indsats med så tydelige resultater skal naturligvis prioriteres og finansieres for at sikre, at de gode resultater fortsætter,” siger generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp, Charlotte Slente.

Frivillige venner gør en betydelig forskel
Mere end 35.000 flygtninge fra Ukraine er i dag flyttet ud i de danske kommuner, hvor flere er startet i arbejde, har børn i dansk skole og er blevet en del af lokalsamfundet. Her spiller civilsamfundet og borgernes engagement en helt afgørende rolle, bl.a. ved at byde dem indenfor i lokale fællesskaber og støtte dem i spørgsmål om hverdagen, for eksempel jobmuligheder, børnepasning og sprogtræning.

En af de indsatser, der har støttet ukrainerne i at falde til i Danmark, er Venner Viser Vej. Projektet, der støtter og matcher frivillige venner med flygtninge, har siden 2016 etableret og opretholdt et nationalt, skalerbart civilt beredskab af frivillige ressourcer og samarbejder med kommuner, sprogskoler og andre aktører til modtagelse og støtte af flygtninge lokalt over det meste af landet.

De frivillige venner gør en betydelig forskel for flygtninge bl.a. ved at styrke deres danskkundskaber, beskæftigelsesmuligheder, handlekraft og trivsel, viser projektets evalueringer. Dermed tjener de som et vigtigt bidrag til kommuner og sprogskolers integrationsindsatser. Derfor glæder det de to organisationer, at projektet prioriteres i finansloven.

Siden 2016 har Venner Viser Vej været støttet af Udlændinge- og Integrationsministeriet, svarende til 4,1 mio. kroner i 2022. Projektet har i alt fået bevilliget 4,1 mio. kr. til at fortsætte indtil udgangen af 2023.

For yderligere information eller interview kontakt:
Røde Kors pressetelefon # 3529 9699
DRC Dansk Flygtningehjælp pressetelefon # 2811 6727 eller [email protected]


OM VENNER VISER VEJ:
• Venner Viser Vej er en fælles, landsdækkende indsats af Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp.
• Tilbuddet om frivillige venner er dag til stede i 84 kommuner.
• Siden 2016 er over 10.000 flygtninge blevet matchet med en frivillig ven eller ”netværksfamilier- og personer”
• Læs evalueringen, der dækker Venner Viser Vej i perioden 2019-2022, her: Om Venner Viser Vej | Røde Kors (rodekors.dk)

<
27 apr 2023
Danmark på kinyarwanda: Otte nye film om livet i Danmark er…
>
24 apr 2023
Den første onsdag i maj kl. 12 tester Beredskabsstyrelsen og…
Læs mere om Frivillige