Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Nyheder

Nyt samarbejde med kommuner skal hjælpe ukrainere i job

Et færdigt CV på dansk. Det er tilbuddet fra DRC Integration til nogle af de kommuner, der har modtaget mange ukrainske flygtninge. Tilbuddet er gratis.

Udgivet 08 sep 2022

Hvad hedder lagermedarbejder på dansk? Eller et truckcertifikat? Og hvordan får man egentlig lavet et CV, når man ikke kan dansk eller engelsk?

Det hjælper DRC Dansk Flygtningehjælp nu udvalgte jobcentre og ukrainske flygtninge med. Udgangspunktet er et nyt screeningsværktøj, som DRC Dansk Flygtningehjælp har udviklet særligt til ukrainske flygtninge og for at hjælpe kommunerne.

Det færdige produkt er et CV, som jobcentre og ukrainere kan bruge i det videre forløb med at finde arbejde. Tilbuddet er gratis.

Kortlægger kompetencer på ukrainsk
Ukrainerne er som følge af særloven kommet meget hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Det betyder, at langt de fleste ikke kan dansk, fordi de ikke har gået på sprogskole, som ellers er normalt for flygtninge, der kommer til Danmark. Mange kan heller ikke engelsk.

Derfor er det helt afgørende, at ukrainernes kompetencer bliver kortlagt på deres modersmål:

”Det vil vi gerne hjælpe kommuner og ukrainere med i en situation, hvor der er kommet så mange flygtninge til landet. Mange ukrainere kan jo ikke engelsk og har ikke lært dansk," siger Beskæftigelseschef i DRC Integration, Holger Jensen.

Går i dybden med kvalifikationerne
Screeningen bliver lavet af en ukrainsk- eller russisktalende medarbejder i DRC Integration, der også kan dansk.

Screeningen kortlægger erfaringer, uddannelser, kompetencer og jobønsker og foregår på ukrainsk eller russisk, alt efter ukrainerens modersmål, og munder ud i et CV på dansk.

Og screeningen går også i dybden med både den uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige baggrund og med, hvilke opgaver ukraineren præcis har erfaring med.  

”Vi går mere i dybden, end vi er vant til med andre flygtningegrupper. Simpelthen fordi vi bedre kan overføre ukrainernes arbejdserfaring direkte til det danske arbejdsmarked,” siger Beskæftigelseschef, Holger Jensen.

DRC Integration løser i forvejen opgaver for kommunerne på beskæftigelsesområdet og skræddersyr indsatser, der får flygtninge i arbejde.

Screeningsværktøjet er oprindelig udviklet i DRC Integration for at få mere viden om de ukrainske flygtninge, der kommer til Danmark.

 

 

Det omfatter det gratis tilbud:

 

Kommuner kan kontakte Beskæftigelseschef i DRC Integration, Holger Jensen for at høre mere om screeningsprojektet:

 

Contact

Holger Jensen | Chef Beskæftigelse | [email protected]

<
08 sep 2022
Nyt læremateriale til Medborgerskabsprøven og Indfødsretsprø…
>
08 sep 2022
Herboende ukrainere hjælper ukrainske flygtninge med at fald…
Læs mere om Ukraine Beskæftigelse