Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Nyheder

Ny forskning kigger på frivilliges rolle på flygtningeområdet

Forskere belyser frivilligrollen på flygtningeområdet i en ny bog, der ser på konsekvenserne af paradigmeskiftet i dansk udlændingepolitik for flygtninge, fagfolk, stat og civilsamfund.

Udgivet 21 aug 2023

Hvad har paradigmeskiftet i dansk udlændingepolitik betydet for frivilligrollen anno 2023?

Det er noget af det, som forskningsprojektet Boundary Work, der er et samarbejde mellem Røde Kors, DRC Dansk Flygtningehjælp og Københavns Universitet, sætter fokus på i bogen ”Paradigmeskiftets konsekvenser – flygtninge, stat og civilsamfund”.

Ud fra nyere forskning belyser bogen, der netop er blevet udgivet af Aarhus Universitetsforlag, konsekvenserne af den aktuelle danske flygtningepolitik for fagfolk og frivillige og for forholdet mellem borgerne, staten og velfærdssamfundet.

Det gør den med afsæt i de ændringer, der blev foretaget i udlændingeloven m.m. i årene omkring 2019, og hvor opholdstilladelser blev ændret til nu at blive givet med henblik på midlertidigt fremfor varigt ophold. Det blev markeringen på det, der er blevet kendt som ”paradigmeskiftet” i dansk udlændingepolitik i nyere tid.

Øget kompleksitet i frivilligrollen
I kapitlet ”Frivillighedens grænsearbejde: Hvordan paradigmeskiftet udfordrer den frivillige, sociale indsats på flygtningeområdet” ser forskerne på betydningen af paradigmeskiftet for frivilligrollen i dag.

Siden 2021 har forskerne i samarbejde med Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp lavet feltarbejde og interviewet i alt 71 frivillige, flygtninge og socialrådgivere i tre kommuner for at lære mere om deres praksisser og udfordringer, og hvordan de har udviklet sig i og omkring flygtninges usikre hverdagsliv.

Forskerne peger på, at frivillige i kraft af deres geografiske og sociale tilgængelighed i lokalområdet har en helt central rolle i forhold til de flygtninge, der rammes af paradigmeskiftets midlertidighed og øgede usikkerhed. Men også at frivillige i stigende grad bliver udfordret på grund af større juridisk og social kompleksitet. Og det stiller dem over for nogle svære dilemmaer, i forhold til hvordan de bedst kan støtte og vejlede flygtninge.

Medmenneskelige relationer
I DRC Dansk Flygtningehjælp har vi i de senere år set, hvordan lovgivningstramningerne på udlændingeområdet påvirker ikke bare flygtninge, men også vores mange frivillige. Og derfor var det en god mulighed at være med i et forskningsprojekt, der undersøger konsekvenserne af paradigmeskiftet, så vi kan blive klogere på, hvordan vi som organisation bedst kan støtte flygtninge og frivillige.

Og DRC Dansk Flygtningehjælp har opnået relevant og vigtig viden gennem projektet. Blandt andet understreger forskningen, hvor vigtigt det er at understøtte frivillige i at se rollens muligheder og begrænsninger for at bevare fokus på de medmenneskelige relationer, som kendetegner frivilligheden.

Det forudsætter et øget kendskab til professionelle rådgivningstilbud og andre støttemuligheder, og at vi sikrer en fortsat tæt, faglig sparring til frivillige lokalt i det daglige arbejde, ved siden af relevante og tilgængelige kursustilbud, supervision, frivilligrådgivninger m.m. Men der skal også være en grænse for, hvor meget specialisering der kan kræves af frivillige.

Derfor er det også afgørende, at statslige og kommunale myndigheder løbende oplyser om den betydning Udlændingelovgivningen har, fordi den rækker langt ind i flygtninges hverdagsliv, og at de værner om vejledningspligten, så flygtninge forstår deres rettigheder og pligter og kan gøre deres indflydelse gældende. 

Grænserne skal tegnes op
Men det kan ikke gøre det alene. For civilsamfundets frivillighed er kendetegnet ved ildsjæle, der går langt for at støtte og hjælpe flygtninge i Danmark, fremhæver forskerne og konstaterer, at paradigmeskiftet ligeledes ”har medført et øget pres på frivillige for at begive sig ud i grænseland”.

Det kan have negative følger, men også rumme potentiale for positiv forandring.

Samtidig er det vigtigt at styrke afklaringen om rollefordelingen på tværs af statslige og kommunale myndigheder samt civilsamfund. Det skal sikre, at flygtninge oplyses og vejledes på bedste vis, og at frivillige ikke brænder ud, så de fortsat kan udgøre den vigtige sociale støtte for flygtninge, som de gør.

Om projekt Boundary Work

I projekt Boundary Work samarbejder forskere fra Københavns Universitet med Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp om at skabe ny viden om grænsefladerne mellem flygtninge, frivillige og sagsbehandlere i en tid, hvor alle opholdstilladelser til flygtninge gives med henblik på midlertidigt ophold. Projektet udvikler også nye indsatser, som kan styrke samarbejdet og ruste flygtninge bedre til at blive en del af det danske samfund.

 

”Paradigmeskiftets konsekvenser – flygtninge, stat og civilsamfund” kan læses gratis som e-bog hos Aarhus Universitetsforlag her: Paradigmeskiftets konsekvenser (unipress.dk)

Projektet er støttet af VELUX FONDEN og løber fra 1. april 2021 til 1. april 2024.

<
24 aug 2023
Bliv klogere på det frivillige arbejde i DRC Dansk Flygtning…
>
15 aug 2023
Helhedsorienteret beskæftigelsesindsats giver flere i job og…
Læs mere om frivillige