Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Nyheder

Mød vores kollega, Ahmed

Det var som del af sit kandidatstudie, at 29-årige Ahmed Saaid rettede sin opmærksomhed mod flygtninge-indvandrerområdet. I undervisningen på Folkesundhedsvidenskab havde han kun sporadisk været i berøring med området, men Ahmed ville gerne vide mere. Hans egne forældres flugterfaringer gjorde kun nysgerrigheden større.

Udgivet 12 maj 2022

 

I 2021 startede Ahmed derfor i et praktikforløb i DRC Integration, som han afsluttede tidligere i år. Han er nu tilbage på studiet, men oplevelserne fra praktikken har ikke sluppet ham. Arbejdet med flygtninge har givet ham et nyt perspektiv og en lyst til også i fremtiden at bruge sin uddannelse og evner til at skabe større sundhed blandt flygtninge og indvandrere.

Her kan du læse lidt mere om hans oplevelser som praktikant.

Hvad har dine opgaver været i DRC Integration?

Planen fra start var, at jeg skulle arbejde med de congolesiske kvoteflygtninge. Jeg skulle lave et interviewprojekt, når de landede i Danmark, hvor jeg skulle spørge ind til deres møde med kommunerne i Danmark, om deres oplevelse af turen hertil og deres forventninger. Men deres ankomst blev udskudt, så i stedet har jeg hjulpet med forarbejdet til det; jeg har f.eks. lavet projektbeskrivelse og en interviewguide.

Jeg har også i andre forbindelser lavet små interviews. Jeg har fundet og interviewet fem indvandrere og flygtninge om deres møde med jobcenteret, som opfølgning på et tidligere projekt.

Hvorfor valgte du at tage din praktik i DRC Integration?

Da jeg skulle finde en praktikplads, så jeg flere opslag på sygehuse eller sundhedscentre. Men det havde jeg prøvet allerede, og jeg havde lyst til at prøve noget andet.

På studiet har vi ikke haft meget undervisning om flygtninge og indvandrere og deres sundhedstilstande. Så det var på mange måder et lidt ukendt område for mig - og alligevel ikke helt, da begge mine forældre er flygtninge. Samtidig er min bror læge og havde under sin uddannelse et ophold på en klinik med særligt fokus på sundheden blandt indvandrere.

Sammen havde det givet mig en nysgerrighed på arbejdet med flygtninge-indvandrere. Og samtidig kunne jeg se, at jeg i DRC Dansk Flygtningehjælp ville få lov at lave noget, som gør en forskel.

Hvad har du kunnet bidrage med til arbejdet?

Min baggrund gør, at jeg er lidt tættere på området. I forbindelse med interviewprojektet havde jeg derfor nemt ved at finde deltagere. Og da vi skulle interviewe en arabisktalende kvinde, havde vi ikke behov for at inddrage en tolk, da jeg kan tale sproget.

Samtidig fylder sundhed meget hos den gruppe i samfundet, hvor mange er mærket af fysisk og psykisk stress, særligt hvis de har en fortid som flygtninge. På grund af min uddannelsesbaggrund har vi kunnet lave et sundhedsafsnit i vores projektrapport.

Hvad har givet dig den største følelse af mening i dit arbejde?

Jeg har været glad for at komme ud og interviewe flygtninge og høre deres historier. Og jeg har efterfølgende gjort en indsats for at lave en god rapport, hvor jeg forsøgte at beskrive de følelser, de var igennem, når de skulle starte et nyt liv i Danmark.

Det giver mening for mig at arbejde med indvandrere og flygtninge, som jeg på grund af min baggrund har en lidt tættere relation til end de fleste. Og derfor vil jeg gerne forsøge at gøre en forskel på det område. I DRC hjælper vi flygtninge til at få et bedre liv. Så det er et godt sted at være, hvis man gerne vil gøre en forskel på det område. 

Hvad har gjort størst indtryk på dig under din praktik?

I begyndelsen kan jeg huske, at jeg tænkte: Wow. Der sidder så mange mennesker her, mange af dem etniske danskere, der er involveret i og hver dag arbejder med flygtningeområdet. Hvorfor? De kunne få job et andet sted, hvor der var større prestige i arbejdet, og de kunne få mere i løn. De kunne have søgt et andet sted hen.

Men jeg fandt ud af, at de arbejder her, fordi de gerne vil gøre en forskel. Der er stor mening at finde i at arbejde her. De ville ikke sidde her, hvis ikke de troede på, at det arbejde, de lægger i opgaverne, gør en forskel for mennesker på den anden side; at nogle flygtninge får gavn af det, direkte eller indirekte.

Hvad tager du med fra DRC Integration, som du kan bruge fremover?

Arbejdet har givet mig ny viden, indsigt og perspektiv. Mest af alt, så har det været en øjenåbner. Der bliver lagt så meget arbejde, og der er så mange mennesker involveret.

Jeg troede faktisk mest, at arbejdet bestod i tolkeservice og sådan. Jeg vidste ikke, hvor mange forskellige indsatser der er, og hvor meget det faktisk strækker sig over, for eksempel lovgivning og politik og arbejdet med at lave rapporter og håndbøger. Der er også mange frivillige involveret.

Praktikken har givet mig en større nysgerrig på at arbejde inden for flygtninge-indvandrerområdet. Jeg kan sagtens forestille mig at fortsætte med at arbejde inden for området, når jeg er færdig med min uddannelse. Måske i DRC. Måske vil jeg gerne senere lave forskning inden for sundhed på flygtninge-indvandrerområdet. Men først vil jeg gerne ud og finde et job og ser, hvilke muligheder der opstår.

<
01 jun 2022
Ny hjemmeside om Danmark til ukrainske flygtninge
>
05 maj 2022
Podcast april 2022