Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Nyheder

Kommune, forening, skole eller boligsocial indsats: Få gratis gruppeforløb for flygtninge

Gør en forskel i dit lokalområde og få gratis psykosociale gruppeforløb for flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund. Forløbene, MindSpring, skal skabe bedre trivsel og styrke deltagernes forudsætninger for inklusion i det danske samfund. Forløb aftales efter ´først til mølle-princippet´.

Udgivet 28 feb 2024

En identitet i forandring, nye kulturelle koder, ensomhed og social kontrol. Det er nogle af de emner, der kan fylde som ny i Danmark.

Derfor tilbyder DRC Dansk Flygtningehjælp psykosociale gruppeforløb for personer med flugtbaggrund eller etnisk minoritetsbaggrund. Formålet er at skabe bedre trivsel og mental sundhed for deltagerne og styrke deres forudsætninger for inklusion i det danske samfund.

Gruppeforløbene foregår lokalt og er lige nu gratis for kommuner, skoler, boligsociale indsatser og foreninger.

Vi har et begrænset antal forløb, der aftales efter ´først til mølle-princippet´. Vi har forløb på blandt andet arabisk, dari somali, farsi og tigrinya. Desværre kan vi ikke garantere alle forløb alle steder i Danmark, men ring og forhør dig om mulighederne i dit område.   

Sådan får I MindSpring-forløbet

Som vært for MindSpring kan I være med til at forebygge psykosocial mistrivsel og skabe bedre trivsel for borgere med flugtbaggrund eller entisk minoritetsbaggrund, som I møder i jeres professionelle virke.

Vi har forløb for børn, unge, forældre og seniorer.

Det eneste I skal gøre, er:

Vi gør resten.

Udvalgt som lovende praksis af EU
Erfaringer og forskning viser, at MindSpring-metoden forebygger psykisk og social mistrivsel. Samtidig gør det en afgørende forskel, at deltagerne kan spejle sig i andre, der har lignende erfaringer med i bagagen.     

For nylig er MindSpring blevet udvalgt som lovende praksis inden for mental sundhed af Europa-Kommissionen. 

Det gør DRC Dansk Flygtningehjælp:

Det gør I:

<
01 mar 2024
PTSD øger risiko for demens, og det skal man være opmærksom…
>
22 feb 2024
Seks ud af ti ukrainske flygtninge ser sin fremtid i Danmark
Læs mere om MindSpring