Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Nyheder

Her er de vigtigste flygtninge- og integrationspolitiske emner

Her er de flygtninge- og integrationspolitiske emner, som vi synes er vigtigst, og som vi har sendt til alle politiske partier, så de har dem med, når de forhandler om et nyt regeringsgrundlag.

Udgivet 28 nov 2022

I DRC Dansk Flygtningehjælp har vi mere end 60 års erfaring med at bidrage til at beskytte flygtninge og fordrevnes rettigheder og styrke deres fremtidsmuligheder – herhjemme såvel som ude i verden. Vi ved, at det kræver, at mennesker på flugt behandles med værdighed og i overensstemmelse med internationale standarder.

Vi arbejder for et Danmark, der forholder sig positivt, konstruktivt og løsningsorienteret til alle mennesker på flugt – som vi har set med den politiske velvilje fra alle dele af samfundet i forbindelse med modtagelsen af mennesker på flugt fra Ukraine.

På baggrund af vores mangeårige erfaring ved vi, at det kræver en langsigtet og ambitiøs plan for beskyttelse af mennesker på flugt. Nedenfor har vi samlet vores vigtigste bud på ændringer og prioriteringer, der vil kunne være med til at skabe forudsætningerne for dette.

Her er DRC Dansk Flygtningehjælps anbefalinger til bedre beskyttelse af flygtninge i Danmark.

1) Overførsel af asylsagsbehandling og flygtningebeskyttelse til et tredjeland

2) Midlertidig beskyttelse & inddragelse af opholdstilladelser

3) Kvotesystemet

4) Fokus på sårbarhed

5) Integration

6) Beskyttelse for afghanere der har bistået danske myndigheder

7) EU og globalt

<
29 nov 2022
Nyt magasin om ukrainske flygtninge i Danmark
>
27 nov 2022
Åbent brev – husk de fattigste børnefamilier
Læs mere om Debat