Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Nyheder

Flere og flere ukrainske børn og unge kommer ud i foreningslivet

Flere penge i DRC Dansk Flygtningehjælps Fritidspulje skal sikre, at de mange nyankomne ukrainske børn og unge og andre flygtningebørn også kan være aktive i fritiden. Og nu begynder der også at komme ansøgninger fra ukrainske familier. Kommunale medarbejdere, forældre og frivillige kan søge om kontigentstøtte til børn og unge, mens lokale foreninger kan søge om støtte til introarrangementer.

Udgivet 16 sep 2022

En aktiv fritid og deltagelse i lokale foreningsfællesskaber som fodbold og spejder er en vigtig del af hverdagen for de fleste familier.

Det er også en vigtig vej til en god integration og positive oplevelser, når man er ny i det danske samfund. Derfor tilbyder DRC Dansk Flygtningehjælp gennem Fritidspuljen støtte til flygtningefamiliers foreningsdeltagelse gennem kontingentstøtte og støtte til afholdelse af foreningsaktiviteter. Nu begynder ukrainske familier også at søge om støtte.

”Der er andre ting, der har skullet falde på plads først fx omkring boligplacering og opholdstilladelse. Derfor er det måske først nu, ukrainerne reelt begynder at have overskud til at bruge tilbuddene," siger Kristina Munch Larsen, som er projektleder i DRC Dansk Flygtningehjælp og står for fritidsindsatsen.

Vi skal nå ud til de mindre ressorcestærke
Lige nu modtager puljen et stigende antal ansøgninger til kontingentstøtte fra børn og unge fra ukrainske familier.   

” Vi oplever en stor interesse for foreningsdeltagelse blandt ukrainske familier lige nu, og vores indtryk er, at en del af familierne er landet mere i hverdagen og nu har overskud til at opsøge lokale foreningsfællesskaber. Der er selvfølgelig stadig stor usikkerhed omkring, hvornår man skal hjem til Ukraine igen, men for mange er der også brug for at finde ind i en hverdagsfølelse. Og her er foreningslivet vigtigt," siger hun.

Men der er stadig brug for at skabe kendskab til de mange lokaler muligheder, som findes derude, vurderer hun.

Erfaringer viser nemlig, at det handler om at forstå, hvordan det lokale foreningsliv er skruet sammen, og hvordan man helt praktisk finder frem til den aktivitet, som man selv eller ens barn ønsker at deltage i.

”Den generelle erfaring blandt flygtninge er, at dem, der søger tilbuddene først, typisk er de mest ressourcestærke. Så der sidder formentlig nogen derude, som har sværere ved at finde hen til den lokale fodboldklub eller badmintonklub. Dem skal vi gøre endnu mere for at nå," forklarer hun.

Introarrangementer skal gøre det nemmere at være ny
For at få flere ind i foreningslivet, tilbyder Fritidspuljen ikke bare kontingentstøtte men også støtte til, at foreninger kan søge om tilskud til at lave introtilbud og afholde lokale aktiviteter for alle flygtningefamilier. Støtten har til formål at gøre det lidt nemmere at være ny.

”De uskrevne regler, som vi, der er vokset op med de danske foreninger, måske tager lidt for givet, skal gives videre," siger Kristina Munch Larsen.

Det kan fx handle om, at man husker at fortælle, hvad det rette udstyr er, at man skal komme til tiden, hjælpe til med tøjvasken osv.

<
28 sep 2022
"Du kan bare gå, mor"
>
08 sep 2022
Nyt læremateriale til Medborgerskabsprøven og Indfødsretsprø…