Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Nyheder

350 flygtningebørn får styrket læring og trivsel i deres skolegang

Over de kommende tre år iværksætter DRC Dansk Flygtningehjælp et målrettet forløb på 15 skoler over hele landet, der skal sikre styrket læring og trivsel i skolegangen for 350 flygtningebørn. Projektet omfatter blandt andet lektiecafeer og forældrekurser om dansk skoleliv. Er det noget for din skole, kan du nå at byde ind.

Anni Norddahl

Udgivet 10 jan 2023

Skrevet af Annemette Grant Larsen

Hvad er en brøk, og hvad er et navneord? Det kan være svært at finde rundt i.

Nu er der hjælp på vej til 350 flygtningebørn i Danmark. Over de kommende tre år etablerer DRC Dansk Flygtningehjælp nemlig frivilligdrevne lektiecafeer på 15 skoler over hele landet. For flygtningebørnene er det dog ikke bare brøker og grammatik, der driller. Sproget, reglerne og de kulturelle koder er også nyt stof. Dertil kommer bekymringer og usikkerhed om fremtiden og i værste fald også traumatiske oplevelser, der påvirker trivslen og evnen til at lære nyt.

I det seneste år er mange børn fra Ukraine kommet til Danmark. De har ligesom andre flygtningebørn brug for særlig omsorg, og derfor er vi enormt glade for, at vi gennem projektet ’Tryg skolegang for flygtningebørn’ kan være med til at styrke deres skolegang. For en god skolegang og stærke fællesskaber er fundamentet for en god barndom og et efterfølgende godt voksenliv.

Skal en skole i din kommune være med?

Vil en skole i din kommune gerne have et målrettet forløb, er du velkommen til at kontakte projektleder i DRC Dansk Flygtningehjælp Helle Hørup på [email protected] og høre mere om muligheden

Mere end lektiehjælp
Børnene får dog ikke bare hjælp til lektierne gennem projektet. De får også et øget kendskab til Danmark og til de kulturelle koder i skolen og lokalsamfundet. Vi inddrager også forældrene tæt gennem fælles forældreforløb med vejledning og sparring i forældrerollen i den danske folkeskole. Det er nemlig altafgørende for et godt skoleforløb, at forældrene engagerer sig i deres børns skolegang. Men det kan være svært, hvis man ikke kender den danske skolekultur. Derfor vil de mest udsatte familier også blive tilbudt en skolevenskabsfamilie for at lette overgangen til deres nye liv i Danmark.

Projektet er finansieret af Egmont Fonden:

”Vi ser et stort behov for støtte hos de mange børn og unge, som er flygtet fra krig og ødelæggelse, så de får den rette hjælp til at trives og klare sig godt i skolen. Vi er derfor glade for at støtte Dansk Flygtningehjælp, som med stor ekspertise og mangeårig erfaring kan bidrage til, at 350 børn får en ekstra hånd ved hjælp af lektiecaféer, forældretræning og frivilligt baserede venskabsfamilier. Vi håber, at det vil gøre en positiv forskel for børnene og deres familier,” siger direktør i Egmont Fonden, Henriette Christiansen.

Tusind tak til Egmont Fonden for at gøre projektet muligt.

<
12 jan 2023
”Har unge skoleelever virkelig samlet ind til mig og mine bø…
>
20 dec 2022
"Jeg skal nok komme gennem det"