Materialer

Flygtninge og indvandreres udfordringer efter længere tids ophold i Danmark

Litteraturstudie og interviewundersøgelse blandt kommunale praktikere. Hvad er udfordringerne, og hvordan ydes den bedste støtte?

Rapport feb 2021
880 KB

Flygtninge og indvandreres udfordringer efter længere tids ophold i Danmark - litteraturstudie og interviewundersøgelse blandt kommunale praktikere

På baggrund af interviews med kommunale sagsbehandlere, boligsociale medarbejdere og frivillige, som er i tæt kontakt med målgruppen, identificerer denne undersøgelse nogle centrale udfordringer, som fortsat gør sig gældende for udsatte flygtninge og indvandrere efter lang tids ophold i Danmark.

Nogle af de problematikker, som fremhæves, er problematikker, som også gælder udsatte borgere med dansk baggrund. Der er altså klare fællestræk, uagtet om man har minoritetsbaggrund eller ej. Samtidig er der også nogle problematikker, som er særegne for borgere, som ikke er vokset op i Danmark, og som kommer fra en anden kultur med et andet sprog eller som har eksilproblematikker i bagagen.

Når det gælder disse problematikker, er der en del udfordringer, som er fælles med mere nyankomne flygtninge. Der er således erfaringer fra modtagelsen og integrationsindsatsen i relation til relativt nyankomne flygtninge, som med fordel kan overføres til gruppen, der har været i Danmark i flere år.

En del af de temaer, som undersøgelsen identificerer – i relation til f.eks. fokus på traumer, empowerment og tværgående samarbejde – er langtfra nye på integrationsområdet. Men de fortsatte udfordringer med dette peger på, at det halter med implementering af redskaber til at håndtere disse i kommunerne.

Rapporten er udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge.