Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Nyheder

Ny evaluering: En hjælpende hånd får børn med anden etnisk baggrund end dansk ind i foreningerne

427 familier og 740 børn har gennem de seneste tre år fået hjælp af frivillige i DRC Integration til at komme i gang med en fritidsaktivitet. Og forældrene er glade for støtten. Det viser en ny ekstern evaluering af DRC Integrations fritidsindsats.

Udgivet 10 apr 2024

“Det er en drøm, der er gået i opfyldelse. Jeg har altid ønsket at gå til boksning. Det føles godt.”

Sådan fortæller et barn, der har fået støtte til at komme i gang med en fritidsaktivitet af én af de frivillige fra DRC Integrations lokale fritidskorps. De frivillige støtter flygtningefamilier og familier med etnisk minoritetsbaggrund til at få et overblik over de mulige lokale fritidsaktiviteter for børnene. Samtidig støtter de frivillige også forældrene til bedre at kunne forstå foreningslivets rammer og regler, som skal sikre forældrene en god dialog med foreningen og børnene en god opstart i fritidsaktiviteten.

I perioden 2020-2023 har 427 familier og 740 børn fået støtte af en frivillig til at komme i gang med en fritidsaktivitet gennem fritidsindsatsen i DRC Integration. Aalborg Universitet har fulgt fritidsindsatsen og peger i den endelige evaluering på, at fritidsindsatsen har haft betydelig succes med at fremme foreningsdeltagelsen og også at fastholde børnene i fritidsaktiviteter. Samtidig viser evalueringen, at forældrene værdsætter støtten fra de frivillige. Den frivillige støtte gør, at flere forældre føler sig bedre i stand til selv at bakke op om deres børns fritidsaktiviteter, mens andre forældre også har behov for længerevarende støtte.

Med de gode erfaringer fra fritidsindsatsen i 2020-2023 er vi i DRC Integration rigtig glade og taknemmelige for, at vi har fået tildelt en ny bevilling fra Ole Kirk’s Fond til at fortsætte fritidsindsatsen de kommende 3 år i 2024-2026, hvor vi vil være til stede med lokale fritidskorps i 10-12 byer på tværs af landet. En stor tak til Ole Kirk’s Fond for både at yde støtte og bidrage ind i projektet. Og også tak til vores samarbejdspartnere i det lokale foreningsliv og kommunerne, og ikke mindst en varm tak til de frivillige brobyggere i fritidsindsatsen. 

Se evalueringen af fritidsindsatsen
<
22 apr 2024
Debatindlæg: Kære politikere, stem for at bekæmpe fattigdom
>
10 apr 2024
Bliv klogere på ukrainske flygtninges fremtidsperspektiver o…
Læs mere om Familier Fritid