Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Børn og familie

Traumebehandling for familier

DRC Integration tilbyder kvalificeret traumebehandling til familier med flygtningebaggrund. Behandlingen tager udgangspunkt i den enkeltes behov og kan bestå af udredning, psykologisk behandling og pædagogisk intervention – gerne i samspil.

DRC Integration har mulighed for at tilbyde forskellige former for familiebehandling afhængigt af den enkelte families udfordringer, behov og generelle funktionsniveau.

Teori i praksis

Det teoretiske grundlag for behandlingsforløbet er neuroaffektiv udviklingspsykologi, hvor der er fokus på regulering af nervesystemet. Den neurosekventielle tilgang (NMT), hvor psykologi og neurobiologi forstås i et samspil, anvender vi i beskrivelsen af den enkeltes udfordringer og ressourcer. Målrettede aktiviteter bliver tilrettelagt i direkte relation til det område i hjernen, der har brug for at blive udviklet, stimuleret og aktiveret.

Samarbejde mellem psykolog og pædagog, der ofte agerer i borgerens hjem, sikrer de bedste forudsætninger for at skabe en bæredygtig udvikling for den enkelte og for familien som helhed.

Behandlingen kan omfatte et enkelt, flere eller alle familiemedlemmer. Forløbet vil dog altid inkludere undersøgelse af forældre-barn relationen, og hvordan denne bedst muligt bliver styrket.

Fra stagneret adfærd til udvikling

Med den neurosekventielle tilgang og indsats ser vi mange eksempler på, hvordan en stagneret eller uhensigtsmæssig adfærd relativt hurtigt ændres til en positiv udvikling. I vores arbejde med børn og unge ser vi voldsomme og udadreagerende reaktionsmønstre blive skiftet ud med en mere balanceret og reguleret adfærd. Og vi ser øget indlæringsevne og bedre mulighed for at indgå i sociale sammenhænge.


Vores viden om stressorer og disses indflydelse på hjernen bestemmer, hvilke understøttende aktiviteter vi benytter til den enkelte.

Vores tilbud til flygtninge med traumer omfatter også:

Vores tilbud til flygtninge med traumer omfatter også:

  • Søvnbehandling.
  • Musikterapi.
  • Terapi med afsæt i narrativ tilgang.
  • Forældrekompetencevurderinger.
  • Faglig koordinering af flere indsatser.
Muligheder for bedre trivsel blandt børn, unge og familier

Muligheder for bedre trivsel blandt børn, unge og familier

Læs mere

Kontakt os for at høre mere