Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Børn og familie

Søvnproblemer - Søvnbehandling med musik

En tredjedel af alle flygtninge i Danmark lever med traumer, og mange af dem lider af store søvnproblemer

Stress og store bekymringer påvirker søvnen

Mange flygtninge oplever stress og har store bekymringer om fremtiden - og netop stress og bekymringer er blandt de hyppigste årsager til søvnproblemer. Søvnproblemer kan bl.a. være problemer med at falde i søvn, usammenhængende søvn, omvendt døgnrytme og at vågne for tidligt.

 

God effekt af søvnbehandling
Søvnforstyrrelser er et kerneproblem i forbindelse med PTSD, og søvnbehandling kan mindske traumesymptomer. Denne indsats i forhold til søvn, bryder den negative spiral af træthed og traumesymptomer. Det er veldokumenteret, at psykologisk søvnbehandling er bedre end sovemedicin, da det er uden bivirkninger og virker i det lange løb.

Undersøgelser viser også, at lytning til rolig musik og brug af musikpude sænker stressniveauet og forbedrer søvnkvaliteten - også hos traumatiserede flygtninge.

Fire facts om søvnbehandling

Mindsker traumesymptomer og sænker stressniveau

Skaber overskud til familien og balance i hverdagen

Forbedrer søvn

Skaber overskud til arbejde, undervisning og sprogindlæring

Søvnbehandlingsforløb

DRC Integrations søvnbehandling er målrettet flygtninge og indvandrere. Vi tilbyder søvnbehandling med en helhedsorienteret tilgang til en kompleks problemstilling. Vi har fokus på at anvende musikpude og teknikker til forbedring af søvn, som borgeren bruger i eget hjem.

Forløbet bliver tilpasset den enkeltes behov og indeholder som udgangspunkt:

Konsekvenser

Når søvnen ikke fungerer, har det negativ indflydelse på meget andet. Konsekvenserne kan blandt andet være:

  • Forringet livskvalitet, trivsel og helbred
  • Forhøjet alarmberedskab og stress
  • Forværring af traumesymptomer
  • Øget risiko for udvikling af PTSD
  • Depression og følelsesmæssig ustabilitet
  • Koncentrationsbesvær
  • Dårlig indlæring og hukommelse
60 års erfaring

60 års erfaring

DRC Integration er en del af DRC Dansk flygtningehjælp, der i mere end 60 år har arbejdet med eksilrelaterede problemstillinger i 40 lande. Den erfaring betyder bland andet, at vi kan levere skræddersyede og effektive integrationsydelser til flygtninge og etniske minoriteter, som via job, uddannelse,
netværk, støtte i eget hjem og traumebehandling kan sikres trivsel og selvforsørgelse. Vi tilbyder integrerede og tværfaglige løsninger.

Muligheder for bedre trivsel blandt børn, unge og familier

Muligheder for bedre trivsel blandt børn, unge og familier

Læs mere

Kontakt os for at høre mere