Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Børn og familie

Pædagogisk støtte og familiebehandling

DRC Integration tilbyder kvalificeret og målrettet vejledning og støtte til familier med flygtningebaggrund for at sikre forståelse og tryghed samt trivsel og udvikling i forhold til både familielivet og i samarbejdet med institutioner og myndigheder

At finde balance mellem forventninger, krav, behov og ønsker kan være svært for alle. Overgangen fra borger i et genkendeligt miljø, som man er blevet tvunget væk fra af forskellige årsager, hvor traumatiske hændelser har påvirket ens liv og omstændigheder, til at være ny borger i et fremmet miljø kan være overvældende.

Sociale udfordringer, konflikter og isolation kan blokere for trivsel og sund udvikling. DRC Integrations pædagoger, familiekonsulenter og -behandlere yder hjælp til selvhjælp med det formål at støtte flygtningefamilier, der lige er ankommet eller har boet i Danmark i mange år, i at kunne fungere selvstændigt i det danske samfund. Der kan være behov for støtte til at håndtere problemstillinger og udfordringer, der vanskeliggør eller forhindrer individuel trivsel og konstruktivt samspil med omverden.

Udvikler kompetencer og giver støtte i hverdagen

DRC Integrations veluddannede, erfarne og flersprogede medarbejdere hjælper forældre med at få tilpasset eller udviklet forældrekompetencer samt aktiveret ressourcer i forhold til at håndtere daglige gøremål og individuelle udfordringer.

Familiekonsulenterne giver desuden støtte til familier i forhold til at håndtere praktiske opgaver i hjemmet såsom indkøb, madlavning, planlægning af hverdagsaktiviteter, budgetlægning, kommunikation med institution og skole.

I forbindelse med støtte, rådgivning og behandling tager familiekonsulenterne afsæt i en neurosekventiel tilgang for at kortlægge både udfordringer og ressourcer med henblik på at få tilrettelagt målrettede aktiviteter, der regulerer, aktiverer og udvikler.

Støtte kan relateres til

Støtte kan relateres til

  • Børns udvikling og trivsel
  • Opdragelse
  • Struktur i hverdagen
  • Samvær og leg
  • Sundhedsforhold
  • Kommunikation og samarbejde med omverden
  • Netværk

60 års erfaring

DRC Integration er en del af DRC Dansk flygtningehjælp, der i mere end 60 år har arbejdet med eksilrelaterede problemstillinger i 40 lande.

Den erfaring betyder bland andet, at vi kan levere skræddersyede og effektive integrationsydelser til flygtninge og etniske minoriteter, som via job, uddannelse, netværk, støtte i eget hjem og traumebehandling kan sikres trivsel og selvforsørgelse. Vi tilbyder integrerede og tværfaglige løsninger.

Muligheder for bedre trivsel blandt børn, unge og familier

Muligheder for bedre trivsel blandt børn, unge og familier

Læs mere

Kontakt os for at høre mere