Spring til indholdet
Integration
Kontakt
Børn og familie

NMT-udredning og indsats

Neurosequential Model of Therapeutics

Den neurosekventielle tilgang, NMT, er en (multidimentionel) vurdering, der afdækker aktuelle følelsesmæssige, sociale, kognitive og psykologiske funktionsniveauer og giver konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan tilrettelægge tværfaglige og helhedsorienterede indsatser ud fra den nærmeste udviklingszone. NMTs udgangspunkt er, at hjernen udvikles i sekvenser. Højere kognitive lag udvikles som overbygninger på lavere, ældre lag af hjernen.

Flygtninge, indvandrere og traumer

Ved voldsomme hændelser kan den kognitive del af hjernen ’lukke ned’, og ældre dele tage over med forhøjet alarmberedskab som konsekvens. Voldsomme, traumatiske og stressende oplevelser skaber ofte dysregulering i hjernen. Det kan bl.a. skabe store problemer med søvn, koncentration, nære relationer og evnen til at deltage i en almindelig hverdag.

I arbejdet med flygtninge anvender vi derfor neurosekventielle tilgange, der kommunikerer med alle niveauer i hjernen. Vi begynder oftest med de dybereliggende strukturer i hjernen gennem bl.a. kropslige og sanselige aktiviteter.

Tværfaglige og helhedsorienterede indsatser

En NMT-udredning giver et godt øjebliksbillede af personen - barn, ung eller voksen. Og giver et kvalificeret overblik over, hvor den nærmeste udviklingszone er. De færreste, der er ramt af stress eller traumer, har deres nærmeste udviklingszone i cortex (hjernebarken). Vi må oftest begynde på et af de tidligere niveauer i hjernes udvikling. Jo længere ned i hjernens niveauer, vi skal begynde, desto flere gentagelser skal der til for, at der kan blive skabt forbindelser til det næste niveau. Det kræver den rette dosering og mange gentagelser at regulere et uroligt og stressramt system.

Vi anvender forskellige pædagogiske og terapeutiske aktiviteter i dette arbejde. Blandt andet at lytte til bestemt musik, spille rytmer, kaste bold, lægge puslespil, hoppe i trampolin osv. Disse aktiviteter skal foregå i et tæt samarbejde mellem alle, der arbejder med den enkelte person.

Udredningens fire dele

1. Barnets udviklingshistorie fra undfangelse til aktuel alder ifht. belastende/negative og positive oplevelser.

2. Barnets relationelle historie: betydnings-fulde relationer eller mangel på samme i barnets liv på forskellige tidspunkter.

3. Brain Map (hjernekort), der illustrerer barnets nuværende funktionsniveau: både styrker og svagheder, ifht. sanseintegration, selvregulering, relation og kognition. Det kan indikere, hvordan barnets adfærd kan forstås, samt hvilke interventioner, det kan være hensigtsmæssige at begynde med.

4. Kvaliteten af barnets nuværende relationelle miljø

Fra stagneret adfærd til udvikling

Fra stagneret adfærd til udvikling

Med den neurosekventielle tilgang og indsats ser vi mange eksempler på, hvordan en stagneret eller uhensigtsmæssig adfærd relativt hurtigt ændres til en positiv udvikling.

I vores arbejde med børn og unge ser vi voldsomme og udadreagerende reaktionsmønstre blive skiftet ud med en mere balanceret og reguleret adfærd.

Og vi ser øget indlæringsevne og bedre mulighed for at indgå i sociale sammenhænge.

Muligheder for bedre trivsel blandt børn, unge og familier

Muligheder for bedre trivsel blandt børn, unge og familier

Læs mere

Kontakt os for at høre mere