Beskæftigelse

Job og karriererettet forløb for internationale dimittender

DRC Integration tilbyder et målrettet job- og karrierevejledningsforløb for internationale dimittender.

Forløb

Dimittenderne mødes personligt 1 gang om ugen med en jobrådgiver fra DRC Integration i sammenlagt 6 uger. Alle møder foregår på engelsk.


Dimittenderne får en grundig indføring i arbejdsmarkedet og egne jobsøgningsmuligheder. Der er fokus på, at alle bliver selvhjulpne og fastholder motivationen – også efter forløbets afslutning.

Ved afslutningen af forløbet tilrettelægges en videre plan sammen med den enkelte.

Tilgang

Kandidaterne får gennem forløbet støtte til at se egne ressourcer, kompetencer og muligheder. Der arbejdes løbende med at konkretisere disse for relevante virksomheder både mundtligt og skriftligt

Temaer i forløbet

  • Jobmål og kompetenceafklaring
  • CV, opfordrede/uopfordrede ansøgninger og jobsamtalen
  • Opsøgende virksomhedskontakt og geografisk mobilitet
  • LinkedIn profil og netværk
  • Introduktion til praktik og løntilskud som led i jobsøgningen
  • Arbejdspladskultur i Danmark
  • Eventuelt iværksætteri
46,5 %

Vores resultater viser, at på fire år har 46,5 procent af deltagerne opnået selvforsørgelse. Målingerne er foretaget tre måneder efter afsluttet forløb hos DRC Integration.

Jobsøgning er et arbejde

Jobsøgning er et arbejde

  • Kandidaterne bliver opfordret til at se jobsøgningen som et fuldtidsarbejde
  • Der er relevant hjemmearbejde mellem hvert møde
  • Der bliver arbejdet med strategier for en god dagsstruktur og ugeplan i jobsøgningen

Kontakt os for at høre mere

Siden handler om Beskæftigelse