Beskæftigelse

Dit spor - forløb for unge under 30

DRC Integration sikrer, at ledige borgere bliver integreret hurtigst muligt til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Og at de har redskaberne til at blive aktive og deltagende medborgere

Forløb for unge

DRC Integrations medarbejdere har stor erfaring med gruppen af unge, som har brug for ekstra støtte til at se muligheder og få nyt håb for fremtiden ifht. arbejdsmarkedet.

Vores indsats for unge har fokus på at motivere, afklare og forberede den enkelte til fremtidig uddannelsesvej eller job.

Vi samarbejder tæt med uddannelsesinstitutioner og virksomheder i hele landet.

Sådan arbejder vi

Vi arbejder på baggrund af den nyeste forskning og viden på området og med en tværfaglig indsats. Med et godt og bredt virksomhedsnetværk i hele landet laver vi realistiske og holdbare match mellem borger og arbejdsplads.

Vi tager udgangspunkt i den ressourceorienterede og narrative metode og har fokus på løbende at rykke den enkelte frem mod nærmeste udviklingszone.

Forløbets indhold

  • Motivationsarbejde ift. den unges tro på sig selv
  • Personlig kompetenceafklaring
  • Kompetence-CV
  • Tæt individuel vejledning ift. uddannelsesog jobmuligheder
  • Jobsøgning
  • Personlig præsentation
  • Målrettet praktikforløb
  • Målrettet brobygning til uddannelse tilpasset den enkelte på baggrund af kompetencer og ønsker
  • Hverdagsmestring (budget og privatøkonomi, døgnrytme/søvn, kost, motion og
   sundhed)

Motion/fitness kan også tilbydes som en del af forløbet. Forløbet baserer sig både på holdundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde. Hver uge er der besøg på uddannelsesinstitutioner og virksomheder

Praktik og fritidsjob

Praktik og fritidsjob

Det er vores erfaring, at den enkeltes kompetencer, sociale netværk og forståelse for samfundet bliver styrket og udviklet bedst gennem en virksomhedsrettet indsats. Derfor forbereder vi de unge til arbejdsmarkedet gennem et godt praktikmatch og ved at støtte den enkelte i at finde et fritidsjob.

Vi har et stort virksomhedsnetværk, hvor vi samarbejder med både små og store, lokale og landsdækkende virksomheder, hvor der er såvel faglærte som ufaglærte jobmuligheder.

Kontakt os for at høre mere

Siden handler om Beskæftigelse