Arrangementer

Styrket samarbejde om flygtninge og minoritetsetniske borgere med sundheds-, beskæftigelses- og sociale udfordringer

Den 10. januar 2023 kl. 15-17:30 inviterer Center for Udsatte Flygtninge fagprofessionelle, der arbejder med udsatte flygtninge i både kommunalt og regionalt regi, til et fælles fyraftensmøde i Region Hovedstaden om muligheder og udfordringer i det tværsektorielle samarbejde. F.eks. mellem jobcentre og rehabiliteringscentre for flygtninge.

Sted

Comwell Hvide Hus Aalborg
Vesterbro 2
9000 Aalborg
Danmark

Program

Om arrangementet

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP i Region Hovedstaden) deltager på mødet, hvor de fortæller om deres igangværende forskningsprojekt ’TværIndsats’, der ser på betydningen af en helhedsorienteret indsats for flygtninge i et rehabiliteringsforløb.

På fyraftensmødet vil vi sammen blive klogere på dét potentiale, som det tværsektorielle samarbejde mellem sundheds- og kommunale aktører rummer. Og med respekt for hinandens faglighed vil vi dele vores erfaringer og diskutere hvilke konkrete muligheder og udfordringer, vi står overfor i samarbejdet.

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig. Der vil blive serveret en let forplejning.

Center for Udsatte Flygtninge vil med afsæt i den viden og de erfaringer, som udveksles på mødet – og de andre møder i Region Syd og Region H – forfatte et notat henvendt til praktikere på området.

Siden handler om Region Nordjylland